25 Nov 2021  |   05:53am IST

Goa teams for tennis ball cricket at Tamil Nadu

Team Herald

[email protected]


PANJIM: The 5th Mini U-14 National Tennis Ball Cricket Championship will be held at Namakkal, Tamil Nadu from November 26 to 28. The Goa Tennis Ball Cricket Association have selected the following 

Girls: Mayesha Palyekar, Riya Malvankar Saisha Virnodkar, Arya Parab,Prachi Naik, Himani Dhuri, Saista Kulpat, Tanisha Naik (captain) Mayura Uskaikar, Sarasree Gaonkar, Sonali Velingkar, Savnee Mhambrey(vice captain), Shreya Fondekar

Boys: Varad Toraskar, Saiesh Naik, Paras Naik ,Aryan Naik, Chinmay Kerekar, Subodh Naik, Raj Shetye ,Viraj Tari, Saheel Parodkar (captain), Nehal Khedekar, Deepkrishna Kamat, Saiesh Virnodkar, Deep Shetye (vice captain),Varad lingudkar.

The championship is being organised by Tamil Nadu Tennis Ball Cricket Association in collaboration with Tennis Ball Cricket Federation of India and recognised by Ministry of Youth Affairs and Sports & Sports Authority of India, Government of India.


IDhar UDHAR

Idhar Udhar